Tuesday, September 23, 2008

monopolyo

MONOPOLYO - isang kalagayang may taglay na kapangyarihang magtakda ng alituntunin sa isang tanging pag-aari-
maari kong itaas ang halaga ng aking produkto ayun sa mga batayang may epekto s produksyon nito… eg: raw materials. transportation, wages, machineries, operation expenses… etc…

No comments: