Wednesday, January 15, 2014

Kasunduan / Contract


KASUNDUAN
 
February 29,  2013
 
Ako si Lani B. Loble, nasa wastong edad, Pilipino, at nakatira sa # 179 San  Pascual Street Barangay Commonwealth Quezon City ay nagpadagdag ng halagang P100,000,000 Isang milyong piso sa aking isinanlang bahay kay Tonton P. Rodriguez na nasa wastong edad, Pilipino, at nakatira sa # 179 San Pascual Street Barangay Commonwealth Quezon City at ang Kabuuang halaga ng sanla ay P900,000,000 Siyam na raang milyong piso  na. Matatapos ang kasunduan sa Petsa  January 10, 2020 at kung sakaling hindi ko pa maibalik ang nasabing halaga ay maaaring gumawa muli ng bagong  kasunduan at manatili silang nakatira sa bahay na aking isinanla.
 
 
 
 
Tonton P. Rodriguez                                                  Miguel A. Balana
Pinagsanlaan                                                               Nagsanla at tumanggap ng            dagdag na halagang P100,000,000
 
 
Maria Bañez / Beth Patilano
Saksi

No comments: