Wednesday, August 11, 2010

tanikala

Tanikala

English | Poetry | How will you know if it's time to let go?
Body:
Isa kang kadenang pumipigil sa aking mga hakbang,
Hakbang papalayo sa nais ng takasan,
di-lang dahil sa pait na bunga nito
kundi na rin sa lamig na patuloy
na pinadarama sa kanlungan mo.
 
Isa kang yumayapos sa aking

Puso, pinipigil ang pagtibok nito.
Upang muling ipagunita
ang mga panahong lumipas na.


Isa kang pasanin sa aking dibdib,
Pinupuno ako ng dalamhati at pighati.
Subalit kailangang ako'y tumiwalag na
sa mahigpit mong pagkakahawak,
Upang ako nama'y makapagsimula na ...

No comments: